Γιατί να επιλέξετε εμάς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασφαλής φυσικοθεραπεία

Παγκοσμίως, περίπου ένας στους 20 ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας παθαίνει ζημιά, η οποία θα μπορούσε να είχε αποφεχθεί.1 Στο ΦΥΣΙΟΡΑΜΑ το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των ασθενών μας, την οποία επιτυγχάνουμε με τις εξής δράσεις:

  • Αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων πρόληψης και ελέγχου μολύνσεων.
  • Επιλογή των φυσικοθεραπευτικών πράξεων και των παραμέτρων τους (π.χ. ένταση, διάρκεια, συχνότητα) με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines).

  • Συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό για τη διαμόρφωση του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος.

1. Panagioti M. et al. 2019. Prevalence, severity, and nature of preventable patient harm across medical care settings: systematic review and meta-analysis. British Medical Journal, Jul 17;366:l4185. doi: 10.1136/bmj.l4185.

Αποτελεσματική φυσικοθεραπεία

Θεμέλιο κάθε υπηρεσίας υγείας, επομένως και της φυσικοθεραπείας, είναι η ερευνητική απόδειξη. Στο ΦΥΣΙΟΡΑΜΑ διαμορφώνουμε το φυσικοθεραπευτικό πλάνο με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines), οι οποίες είναι το αποτέλεσμα πολλών επιστημονικών ερευνών για κάθε πάθηση και φυσικοθεραπευτική πράξη, και το εξατομικεύουμε στις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. Επιπρόσθετα, είμαστε απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών (MSc και PhD), οι οποίες μας προσδίδουν πρόσθετη γνώση και βελτιωμένη κριτική σκέψη. Ο συνδυασμός των παραπάνω με την πείρα από τα 19 χρόνια λειτουργίας μας μάς καθιστά ικανούς να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενσυναίσθητη φυσικοθεραπεία

Ενσυναίσθηση είναι η ταύτιση με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και η κατανόηση της συμεριφοράς και των κινήτρων του. Για εμάς, κάθε ασθενής είναι μοναδικός, συμπάσχουμε μαζί του και πασχίζουμε να βελτιώσουμε την υγεία του. Δεν είμαστε πάνω από τον ασθενή, είμαστε ίσα. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε δίπλα· και μαζί σχεδιάζουμε τη θεραπεία και πορευόμαστε τον δρόμο της αποκατάστασης της υγείας.